23.04 2021

Projekt Instytutu Edukacji Pozytywnej

„Szkoła Myślenia Pozytywnego”

„Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole” to najnowszy projekt Instytutu Edukacji Pozytywnej w którym nasza szkoła bierze udział. W tym celu stworzono pierwszą, kompleksową oraz interaktywną platformę e-learningową dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli oświaty, a także rodziców i młodzieży.

„Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Program został objęty wsparciem ekspertów z Instytutu Edukacji Pozytywnej w zakresie realizacji działań profilaktycznych w obszarach dobrostanu psychicznego tj:

  • kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne;
  • budowanie konstruktywnego systemu wartości;
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;
  • przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży.

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net