23.04 2021

Uczniowie naszej szkoły  biorą udział w kampanii, której celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju.

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net