Niepoględzie i my 

O stowarzyszeniu Speranda

Stowarzyszenie "SPERANDA" powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Niepoględzie i Gałęzowo, aktywnie przeciwstawiających się próbom likwidacji Szkoły Podstawowej w Niepoględziu - głównego i jedynego "centrum" życia tutejszej społeczności.

Nazwę stowarzyszenia zainspirowało łacińskie słowo «sperare» — mieć nadzieję; nadzieja była nam wtedy bardzo potrzebna. Pierwsza rejestracja stowarzyszenia nastąpiła 14 grudnia 1999 roku. 

więcej

Historia
Czas Puttkamerów i Zitzewitz'ów

Pierwsze wzmianki o Niepoględziu pojawiają się już w średniowieczu. W latach 1432 - 1565 roku Niepoględzie i Gałęzów  jest lennem rodziny  Zitzewizów, ale ziemie te należały do rodziny już w roku 1360, a być może wcześniej; w 1523 r. właścicielem jest Ewalt Czitzeuitzche to Nippeglenze. W latach następnych wskutek zawieranych małżeństw obie wioski należały czasowo do rodziny von Krockow

Około roku 1650 właścicielem był Georg von Puttkamer, który w  roku 1653 zginął wraz sześciorgiem dzieci, w katastrofie statku, podczas przeprawy ze Szwecji na Pomorze.

więcej

Edukacja

więcej

Klub Sportowy Dolina Speranda

Klub Sportowy Dolina powstał w roku 2004 w Gałąźni Wielkiej, jako samodzielne stowarzyszenie kultury fizycznej; funkcjonowała seniorska drużyna piłki nożnej. Od roku 2008 klub nawiązał ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem SPERANDA, włączając w swoją strukturę sekcje sportowe istniejące przy Społecznych Szkołach w Niepoględziu i zmieniając nazwę na KS DOLINA SPERANDA. Bezpośrednim terenem działania klubu są gminy: Kołczygłowy i Dębnica Kaszubska.

więcej

Programy i projekty

Stowarzyszenie SPERANDA w latach 1999-2010 zrealizowało wiele projektów – większych i mniejszych – korzystając ze środków pomocowych UE i biorąc udział w licznych konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz różne organizacje grantowe.

więcej

Świetlica

więcej

Copyright © 2002 - 2023 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net