Ważna wiadomość
Spotkanie dla Zarządu Rady Rodziców oraz Trójek Klasowych w czwartek 5.01 o godz. 18:00

​„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, sercem”Jan Paweł II, 3 czerwca 1979 r.
Warszawa, spotkanie z młodzieżą przy kościele św. Anny

Rodzina - Edukacja - Osobowość, to naszym zdaniem trzy najważniejsze elementy zapewniające dobry start w przyszłość każdemu dziecku. Misję szkoły realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i lokalną społecznością. Nasze placówki w Niepoględziu skupiają uczniów z trzynastu popegeerowskich wsi /w ten sposób zasięg oddziaływania rozkłada się na terytorium czterech gmin - Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom - i dwóch powiatów: słupskiego i bytowskiego.

więcej

Adwentowy Kalendarz Niespodzianek 2019

18.12 2019

Adwentowy Kalendarz Niespodzianek 2019

więcej

super przedszkole

Smerfny Dzień Dziecka

19.06 2019

Nietypową niespodziankę dla swoich dzieci przygotowali rodzice dzieci uczęszczających do najmłodszej grupy przedszkolnej.

więcej

fajna podstawówka

Choinkowy zawrót głowy!

16.01 2020

Konkurs logopedyczny na kreatywną choinkę udekorowaną ozdobami nawiązującymi do głosek ćwiczonych na zdjęciach logopedycznych został rozstrzygnięty.

więcej

najlepsze gimnazjum

Noc biologów

11.01 2019

W piątek 11 stycznia grupa 12 uczniów najstarszych klas uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w ramach Nocy Biologów na Akademii Pomorskiej.

więcej

samorząd uczniowski

Poprzez swoich reprezentantów uczniowie współtworzą codzienne życie szkoły.

więcej

aktywna rada rodziców

Bez zaangażowania i inicjatywy rodziców nie wyobrażamy sobie dobrego procesu wuchowania i kształcenia naszych uczniów.

więcej

kronika szkoły

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły dokumentuje kronika;

więcej

twórcza świetlica

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań rozwijają indywidualne talenty uczniów. Świetlica dostępna jest również po lekcjach i w soboty.

więcej

absolwenci szkoły

Absolwenci naszej szkoły są najlepszym świadectwem, że zaangażowanie i serce które dajemy naszym uczniom przynoszą dobre owoce; jesteśmy z nich dumni!

więcej

każdy uczeń jest ważny

Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów. Zapewniamy każdemu dziecku ofertę edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Stwarzamy warunki umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę z uczniami poprzez wyposażenie bazy szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne. Pracujemy z sukcesem z uczniami mającymi trudności w nauce czytania i pisania, zespołem Asbergera, ADHD, zaburzoną integracją sensoryczną, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy nauczanie indywidualne i wczesne wspomaganie rozwoju.Prowadzimy indywidualizację nauczania. Kompleksową opiekę wspierają logopedzi, pedagog, psycholog oraz pielęgniarka szkolna. Na szybką diagnozę problemów pozwala współpraca z prywatnymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

rodzinna atmosfera

Mało liczne klasy, brak anonimowości, przyjazne środowisko i klimat które towarzyszą uczniom od przedszkola aż do ukończenia gimnazjum, tworzą rodzinną atmosferę. Każdy sukces opieramy na pełnej współpracy z rodzicami.

uczymy pracować i pomagać

Uczymy pracować dla innych i dzielić się z innymi. W licznych wydarzeniach i imprezach organizowanych przez szkołę angażujemy społeczność lokalną. Pomagamy potrzebującym, umiemy przyjąć i dziękować za pomoc licznej grupie naszych Przyjaciół. Odwiedzamy hospicjum, prowadzimy zbiórki dla chorych dzieci. Uczymy ich także wrażliwości na krzywdę innych- także tych najmniejszych stworzeń. Prowadzimy Szkolne Koło Wolontariatu ściśle współpracujące z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami oraz Schroniskiem dla Zwierząt.

rozwijamy przez sport

Sportowe talenty uczniowie rozwijają w kilku sekcjach sportowych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, na basenie oraz na maneżu - gdzie uczniowie uczą się jeździć konno. Rozwijamy infrastrukturę sportową oraz korzystamy z atrakcji, które są dostępne w regionie.

więcej

młoda i wykształcona kadra

Zaangażowanie młodej i wykwalifikowanej kadry przekłada się na bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone podczas egzaminów końcowych. Absolwenci szkoły bez problemów kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na studiach wyższych.

więcej

nie ma czasu na nudę

Wszechstronny rozwój ucznia opieramy na wartościach. Własny transport pozwala nam na udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Wyjazdy rozwijają także kompetencje kluczowe u uczniów. Pozwalają im sprawdzić swoje umiejętności i zdolności w różnych dziedzinach życia.. Wycieczki krajowe i zagraniczne poszerzają perspektywy uczniów. Liczne zajęcia pozalekcyjne, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, piesze wędrówki , biwaki itp. pokazują uczniom jak można atrakcyjnie spędzić wolny czas i wykorzystać walory naszego środowiska, w którym żyjemy.

szkoła z misją

Rodzina - Edukacja - Osobowość, to naszym zdaniem trzy najważniejsze elementy zapewniające dobry start w przyszłość każdemu dziecku. Misję szkoły realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i lokalną społecznością. Chcemy aby każdy uczeń kończący naszą placówkę mógł się odnaleźć w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej , czuł się jej pełnowartośc iowym członkiem , umiejętnie wykorzystywał zdobytą wiedzę i osiągał jak najlepsze wyniki.

innowacyjne metody

Wiemy, że każde dziecko jest zdolne. Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych. Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia. Chcąc odkryć potencjał naszych uczniów i w możliwie najbardziej przystępny sposób wyposażyć ich w wiedzę- posługujemy się najnowszymi metodami pracy tworząc np. każdemu uczniowi profile inteligencji wielorakich. Obok inteligencji wielorakich pracujemy metodami: INSTRUMENTAL ENRICHMENT, NEURODYDAKTYKA, INDYWIDUALNI.PL.

otwarci na ludzi i świat

Już w przedszkolu rozpoczyna się nauka języka angielskiego. W szkole podstawowej uczniowie poznają język niemiecki. Nowoczesna pracownia komputerowa pomaga kształtować umiejętności bez których dziś trudno wyobrazić sobie codzienne życie. Jednocześnie liczne inicjatywy i akcje kształtują kulturę osobistą i altruizm wychowanków. Nasi uczniowie potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach. Uczymy ich szacunku i tolerancji zarówno dla innych kultur jak i ludzi. Wzbogacamy ich umiejętności językowe uczestnicząc w różnych projektach edukacyjnych a także poprzez e-twining.

mocny patron

Od 1994 roku towarzyszy nam Jan Paweł II - patron naszych szkół i przedszkola. Wartości jakie On nam wskazuje są podstawą programu wychowawczego w przedszkolu i szkołach.

więcej

zobacz e-Dziennik

Czym jest, oraz jak działa

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net