​„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, sercem”Jan Paweł II, 3 czerwca 1979 r.
Warszawa, spotkanie z młodzieżą przy kościele św. Anny

Rodzina - Edukacja - Osobowość, to naszym zdaniem trzy najważniejsze elementy zapewniające dobry start w przyszłość każdemu dziecku. Misję szkoły realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i lokalną społecznością. Nasze placówki w Niepoględziu skupiają uczniów z trzynastu popegeerowskich wsi /w ten sposób zasięg oddziaływania rozkłada się na terytorium czterech gmin - Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom - i dwóch powiatów: słupskiego i bytowskiego.

więcej

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

23.11 2023

21 listopada 2023 r., we wtorek, obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości.

więcej

super przedszkole

Dzień pluszowego misia

30.11 2023

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie opanowały nasze przedszkole. „Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.

więcej

fajna podstawówka

„Święty Jan Paweł II w sercach dzieci”- edycja II.

07.06 2024

We wtorek 28 maja odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski „Święty Jan Paweł II w sercach dzieci” skierowany do uczniów klas I-III. Była to już druga edycja konkursu.

więcej

najlepsze gimnazjum

Noc biologów

11.01 2019

W piątek 11 stycznia grupa 12 uczniów najstarszych klas uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w ramach Nocy Biologów na Akademii Pomorskiej.

więcej

samorząd uczniowski

Poprzez swoich reprezentantów uczniowie współtworzą codzienne życie szkoły.

więcej

aktywna rada rodziców

Bez zaangażowania i inicjatywy rodziców nie wyobrażamy sobie dobrego procesu wuchowania i kształcenia naszych uczniów.

więcej

kronika szkoły

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły dokumentuje kronika;

więcej

twórcza świetlica

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań rozwijają indywidualne talenty uczniów. Świetlica dostępna jest również po lekcjach i w soboty.

więcej

absolwenci szkoły

Absolwenci naszej szkoły są najlepszym świadectwem, że zaangażowanie i serce które dajemy naszym uczniom przynoszą dobre owoce; jesteśmy z nich dumni!

więcej

każdy uczeń jest ważny

Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów. Zapewniamy każdemu dziecku ofertę edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Stwarzamy warunki umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę z uczniami poprzez wyposażenie bazy szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne. Pracujemy z sukcesem z uczniami mającymi trudności w nauce czytania i pisania, zespołem Asbergera, ADHD, zaburzoną integracją sensoryczną, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy nauczanie indywidualne i wczesne wspomaganie rozwoju.Prowadzimy indywidualizację nauczania. Kompleksową opiekę wspierają logopedzi, pedagog, psycholog oraz pielęgniarka szkolna. Na szybką diagnozę problemów pozwala współpraca z prywatnymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

rodzinna atmosfera

Mało liczne klasy, brak anonimowości, przyjazne środowisko i klimat które towarzyszą uczniom od przedszkola aż do ukończenia gimnazjum, tworzą rodzinną atmosferę. Każdy sukces opieramy na pełnej współpracy z rodzicami.

uczymy pracować i pomagać

Uczymy pracować dla innych i dzielić się z innymi. W licznych wydarzeniach i imprezach organizowanych przez szkołę angażujemy społeczność lokalną. Pomagamy potrzebującym, umiemy przyjąć i dziękować za pomoc licznej grupie naszych Przyjaciół. Odwiedzamy hospicjum, prowadzimy zbiórki dla chorych dzieci. Uczymy ich także wrażliwości na krzywdę innych- także tych najmniejszych stworzeń. Prowadzimy Szkolne Koło Wolontariatu ściśle współpracujące z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami oraz Schroniskiem dla Zwierząt.

rozwijamy przez sport

Sportowe talenty uczniowie rozwijają w kilku sekcjach sportowych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, na basenie oraz na maneżu - gdzie uczniowie uczą się jeździć konno. Rozwijamy infrastrukturę sportową oraz korzystamy z atrakcji, które są dostępne w regionie.

więcej

młoda i wykształcona kadra

Zaangażowanie młodej i wykwalifikowanej kadry przekłada się na bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone podczas egzaminów końcowych. Absolwenci szkoły bez problemów kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na studiach wyższych.

więcej

nie ma czasu na nudę

Wszechstronny rozwój ucznia opieramy na wartościach. Własny transport pozwala nam na udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Wyjazdy rozwijają także kompetencje kluczowe u uczniów. Pozwalają im sprawdzić swoje umiejętności i zdolności w różnych dziedzinach życia.. Wycieczki krajowe i zagraniczne poszerzają perspektywy uczniów. Liczne zajęcia pozalekcyjne, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, piesze wędrówki , biwaki itp. pokazują uczniom jak można atrakcyjnie spędzić wolny czas i wykorzystać walory naszego środowiska, w którym żyjemy.

szkoła z misją

Rodzina - Edukacja - Osobowość, to naszym zdaniem trzy najważniejsze elementy zapewniające dobry start w przyszłość każdemu dziecku. Misję szkoły realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i lokalną społecznością. Chcemy aby każdy uczeń kończący naszą placówkę mógł się odnaleźć w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej , czuł się jej pełnowartośc iowym członkiem , umiejętnie wykorzystywał zdobytą wiedzę i osiągał jak najlepsze wyniki.

innowacyjne metody

Wiemy, że każde dziecko jest zdolne. Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych. Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia. Chcąc odkryć potencjał naszych uczniów i w możliwie najbardziej przystępny sposób wyposażyć ich w wiedzę- posługujemy się najnowszymi metodami pracy tworząc np. każdemu uczniowi profile inteligencji wielorakich. Obok inteligencji wielorakich pracujemy metodami: INSTRUMENTAL ENRICHMENT, NEURODYDAKTYKA, INDYWIDUALNI.PL.

otwarci na ludzi i świat

Już w przedszkolu rozpoczyna się nauka języka angielskiego. W szkole podstawowej uczniowie poznają język niemiecki. Nowoczesna pracownia komputerowa pomaga kształtować umiejętności bez których dziś trudno wyobrazić sobie codzienne życie. Jednocześnie liczne inicjatywy i akcje kształtują kulturę osobistą i altruizm wychowanków. Nasi uczniowie potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach. Uczymy ich szacunku i tolerancji zarówno dla innych kultur jak i ludzi. Wzbogacamy ich umiejętności językowe uczestnicząc w różnych projektach edukacyjnych a także poprzez e-twining.

mocny patron

Od 1994 roku towarzyszy nam Jan Paweł II - patron naszych szkół i przedszkola. Wartości jakie On nam wskazuje są podstawą programu wychowawczego w przedszkolu i szkołach.

więcej

zobacz e-Dziennik

Czym jest, oraz jak działa

Copyright © 2002 - 2023 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net