Gimnazjum

Społeczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niepoględziu powstało w roku 2000. Zmiany systemu edukacji, które wprowadzały „gimnazjum” w roku szkolnym 1999/2000 na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, tworzyły pierwsze klasy gimnazjalne przy szkołach podstawowych. W roku 2000 zdecydowano o utworzeniu jednego gimnazjum na terenie gminy – w Dębnicy Kaszubskiej. Oznaczało to likwidację nauki gimnazjalnej w Niepoględziu. Idea utrzymania szkoły w Niepoględziu zakładała, że uczniowie nie będą musieli pokonywać ponad dwudziesto kilometrowej drogi do szkoły. W związku z powyższymi, w styczniu 2000 roku ówczesna dyrekcja szkoły oraz o. Ryszard Iwanowski – Dyrektor Filii Domu Pojednania i Spotkań w Niepoględziu (ówczesny właściciel budynku), podjęli decyzję o utworzeniu Społecznego Gimnazjum w Niepoględziu. 1 września 2000 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w tej placówce. 

Szkoła zapewnia uczniom naukę zgodną z podstawą programową oraz oferuje dodatkowe zajęcia z języków obcych, informatyki i ekologii. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie SPERANDA. Uczniom zapewnia się bezpłatny transport do szkoły; nauka jest bezpłatna.

Historia szkoły wiąże się ściśle z historią pałacu, w którym się mieści oraz z życiem codziennym mieszkańców; dodatkowe szczegóły historyczne znajdziecie w dziale HISTORIA. 

 

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net