Podstawówka

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepoględziupowstała w roku 2000. Jej historia jest kontynuacją Szkoły Podstawowej – publicznej placówki oświatowej, która funkcjonowała w niepoględzkim pałacu od roku 1959 oraz działalności edukacyjno-wychowawczej, której prekursorem był właściciel majątku Puttkamer, założyciel pierwszej na tym terenie szkoły w Gałęzowie. 

Lata dziewięćdziesiąte to liczne próby likwidacji Szkoły Podstawowej w Niepoględziu. Z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i licznych mieszkańców Niepoględzia i Gałęzowa prowadzono działania mające zapobiec całkowitej likwidacji placówki. W roku 1994 – 4 listopada, szkole nadano uroczyście imię Jana Pawła II. Wtedy była to druga na Pomorzu i dziewiętnasta w Polsce szkoła, która nosiła imię Wielkiego Papieża – Polaka. 8 czerwca 1998 roku szkoła otrzymała sztandar poświęcony uroczyście przez ks. Biskupa Jana Szlagę. 

Jesienią roku 1998 problemami szkoły, której utrzymanie dla gminy stanowiło zbyt duże obciążenie ekonomiczne, zainteresowano franciszkanów z Gdańska, a konkretnie Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku. Pośrednikiem w kontakcie franciszkanów z lokalną społecznością był pan Senator RP Kazimierz Kleina. 

Po długich negocjacjach z gminą, oficjalnie 9 września 1999 roku franciszkanie przejęli budynek zobowiązując się utrzymać szkołę podstawową w Niepoględziu (zobowiązanie dotyczyło wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku oraz personelu pomocniczego szkoły; pensje nauczycielom dalej wypłacała gmin – organ prowadzący szkołę). 

W styczniu 2000 roku ówczesna dyrekcja szkoły oraz o. Ryszard Iwanowski – Dyrektor Filii Domu Pojednania i Spotkań w Niepoględziu, podjęli decyzję o utworzeniu Społecznej Szkoły Podstawowej w Niepoględziu. 1 września 2000 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w tej placówce. 

Szkoła zapewnia uczniom naukę zgodną z podstawą programową oraz oferuje dodatkowe zajęcia z języków obcych, informatyki i ekologii. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie SPERANDA. Uczniom zapewnia się bezpłatny transport do szkoły; nauka jest bezpłatna.

Historia szkoły wiąże się ściśle z historią pałacu, w którym się mieści oraz z życiem codziennym mieszkańców; dodatkowe szczegóły historyczne znajdziecie w dziale HISTORIA.

 

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net