Rada Rodziców - Trójki klasowe

Rada Rodziców jako organ szkoły ściśle współpracuje w procesie edukacyjno-wychowawczym z dyrekcją i nauczycielami. Ma swoje jasno określone zadania. Podejmuje własne akcje na terenie szkoły, zgodnie z rocznym programem pracy. Tworzą ją wszyscy rodzice uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Ścisłą reprezentacją Rady Rodziców jest Zarząd Rady Rodziców; przewodniczącą oraz jej zastępcę i skarbnika wybiera Zebranie Ogólne Rodziców. Pozostali członkowie zarządu (po jednym z klasy) wybierani są w ramach Trójek Klasowych.

 

W imieniu Zarządu Rady Rodziców - Małgorzata Cyra - przewodnicząca


Skład zarządu Rady Rodziców i trójek klasowych w roku szkolnym 2018/2019

 • Małgorzata Cyra – Przewodnicząca
 • Teresa Stachowiak – Wice przewodnicząca
 • Beata Smutek Bogacka – Skarbnik

 • Paulina Kuczkowska
 • Łukasz Bendzmer
 • Weronika Kuraś
 • Weronika Kloskowska
 • Magdalena Błażejewska
 • Mariola Krawętkowska
 • Aleksandra Edward
 • Aleksandra Miniach
 • Joanna Grzonka
 • Anna Michalak

Trójki klasowe

 • Przedszkole 3-latki

 • Przedszkole 4-latki
 • Przewodnicząca: Szreder Anna
 • Zastępca: Pirch Kinga 
 • Skarbnik: Szreder Donata​

 • Przedszkole 5-latki
 • Przewodnicząca: Zając Marzena
 • Zastępca: Gałązka Anna
 • Skarbnik: Bendzmer Łukasz 

 • Oddział przedszkolny
 • Przewodnicząca: Białowicz Grażyna
 • Zastępca: Kaczmarkiewicz Marzena
 • Skarbnik: Zaborowska Urszula ​

 • Klasa I

 • Klasa II

 • Klasa III
 • Klasa IV

 • Klasa V
 • Przewodnicząca: Młynarczyk Beata 
 • Zastępca: Mach Dorota 
 • Skarbnik: Sobieraj Lucyna ​

 • Klasa VI
 • Przewodnicząca: Piekarska Ewa
 • Zastępca : Zając Michalina 
 • Skarbnik: Furman Małgorzata 

 • Klasa VII

 • Klasa VIII
 • Przewodnicząca: Miniach Aleksandra
 • Zastępca: Pałubicka Małgorzata
 • Skarbnik: Komar Sylwia

 • Klasa III gimnazjum
 • Przewodnicząca: Grzonka Joanna
 • Zastępca: Kwidzinska Janina
 • Skarbnik: Bogacka-Smutek Beata

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net