Rada Uczniów - Szkolny Samorząd

Rada Uczniów czyli samorząd szkolny, wybierany jest z pośród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przez całą szkolną społeczność w głosowaniu tajnym. Radę Uczniów wspierają Samorządy Klasowe – wybierane w klasach. Rada Uczniów ma swojego opiekuna. Przygotowuje roczny plan pracy, który realizuje uczniowska społeczność. Rada Uczniów, w imieniu wszystkich uczniów podejmuje i koordynuje bieżące działania i akcje, których inicjatorami są uczniowie szkół.

Skład Rady Uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Opiekunem Rady Uczniów w roku szkolnym jest Pan ARTUR STEFANIUK

  1. Oliwia Gierczyńska - przewodnicząca
  2. Victoria Cyra — wiceprzewodnicząca

Członkowie:

  • Karolina Orłowska
  • Kryspin Gierczyński
  • Maja Młyńska

Plan pracy Rady Uczniów

… 

 

Copyright © 2002 - 2023 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net