Rada Uczniów - Szkolny Samorząd

Rada Uczniów czyli samorząd szkolny, wybierany jest z pośród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przez całą szkolną społeczność w głosowaniu tajnym. Radę Uczniów wspierają Samorządy Klasowe – wybierane w klasach. Rada Uczniów ma swojego opiekuna. Przygotowuje roczny plan pracy, który realizuje uczniowska społeczność. Rada Uczniów, w imieniu wszystkich uczniów podejmuje i koordynuje bieżące działania i akcje, których inicjatorami są uczniowie szkół.

Skład Rady Uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Opiekunem Rady Uczniów w roku szkolnym jest Pan ARTUR STEFANIUK

  1. IZABELLA GRZONKA - przewodnicząca
  2. KLAUDIA SMUTEK — wiceprzewodnicząca

Członkowie:

  • MARTA SEWERYNIUK
  • OLIWIA GIERCZYŃSKA
  • JONATAN WANTOCH REKOWSKI
  • ADAM SKWARA

Plan pracy Rady Uczniów

… 

 

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net