Społeczne Szkoły w Niepoględziu

Mamy świadomość historycznej kontynuacji wysiłków szkolnictwa na tym terenie; kroniki szkoły rozpoczynają się pod datą 1900 roku - wtedy właśnie Hrabia Otto von Puttkamer założy pierwszą szkołę w Gałęzowie. W roku 1959 przeniesiono szkołę do pałacu w Niepoględziu.

Jako druga na Pomorzu, a dziewiętnasta w Polsce, nasza szkoła przyjęła imię Jana Paw a II - 4 listopada 1994 roku. Cztery lata później szkoła otrzymała sztandar - 8 czerwca 1998 roku. Wielokrotne próby likwidacji szkoły doprowadziły w roku 2000 do powstania szkół społecznych, prowadzonych dziś przez Stowarzyszenie SPERANDA. W historii szkoły w Niepoględziu zapisali się franciszkanie gdańskiej prowincji, którzy przybyli do Niepoględzia w 1999 roku rozpoczynając projekt pomocy szkole i społeczności lokalnej; niestety odstąpili od realizacji tej pomocy w 2002 roku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bardzo dobrych warunków edukacji i wychowania jakie oferuje nasze przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Rodzina - Edukacja - Osobowość, to naszym zdaniem trzy najważniejsze elementy zapewniające dobry start w przyszłość każdemu dziecku. Misję szkoły realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i lokalną społecznością. Nasze placówki w Niepoględziu skupiają uczniów z trzynastu popegeerowskich wsi /w ten sposób zasięg oddziaływania rozkłada się na terytorium czterech gmin - Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom - i dwóch powiatów: słupskiego i bytowskiego.

Szkoły oferują swoim uczniom edukację zgodną z programem szkoły publicznej, poszerzoną o dodatkowe zajęcia z języków obcych, informatyki, ekologii oraz sztuki, by w ścisłej współpracy z rodzicami zapewnić każdemu dziecku wszechstronny rozwój osobowości. Przyjazne środowisko szkoły, młode i dynamiczne grono pedagogiczne oraz nauka w klasach 15-20 osobowych oraz zaangażowanie rodziców w proces edukacyjno-wychowawczy to gwarancja dobrego startu w przyszłość dla każdego absolwenta naszych szkół . Uczniom spoza Niepoględzia, szkoły zapewniają bezpłatny transport. Szkoły nie pobierają czesnego.

Nasi uczniowie korzystają regularnie z zajęć na sali gimnastycznej w Gostkowie i na pływalni w Bytowie. Dostępne są zajęcia sportowe w ramach sekcji jazdy konnej, piłki nożnej i karate. Bogata jest również oferta wyjazdów do kina i teatru oraz na różnego typu wycieczki krajowe i zagraniczne. Podczas udziału w konkursach i różnego typu zawodach nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki.

Uczniowie mają zapewniona opiekę pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej. Zatrudniamy logopedów oraz specjalistów terapii ruchowej. Na stałe szkoła współpracuje z poradnią pedagogiczno-psychologiczna w Słupsku oraz prywatną placówką "Tęcza" w Gdańsku.

 

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net