23.04 2011

Chrystus Zmartwychwstał Prawdziwie!


Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyjmijcie życzenia pokoju, dobra i niezmąconej niczym miłości – prawdziwej, szczerej i takiej co nigdy nie ustaje! Chrystus pokonał śmierć, powstał z martwych! W Nim nasze życie i nasza nadzieja! On jest Panem rzeczy niemożliwych!
    Doświadczenie życia codziennego pozwala nam odczuć wiele spraw, które dzielą, różnią i oddalają od siebie. W obliczu Chrystusa, który pozostał konsekwentny do końca – by pełnić wolę Ojca, nic nie może nas zniechęcić byśmy byli dla siebie bliscy; nawet z tymi, którzy są naszymi wrogami i prześladowcami. Bliskość, której uczy nas Jezus to miłość, która nie zna granic, która swoje źródło ma w Bogu, w którego wierzymy. Jeśli codzienność pozwala nam o tym zapomnieć to czas wielkanocnego Alleluja! Niech na nowo w nas to poczucie rozbudzi.
    Rzeczywistość śmierci, której doświadczył sam Syn Boży jest dla nas wszystkich nieuniknionym doświadczeniem. I choć nas przeraża ten nieunikniony kres ziemskiego życia, to tym bardziej winien mieć dla nas znaczenie wymiar wieczności, do której zmierzamy. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa  nadaje naszej wieczności nowy wymiar i przypomina, że każdego dnia na nią pracujemy.
    Życzę Wam wszystkim, z głębi serc naszych uczniów, nauczycieli, pracowników i wszystkich członków stowarzyszenia byście żyli pełnią życia nie zatrzymując niczego dla siebie lecz dzieląc się obfitością darów jakimi zostaliście obdarowani przez Boga, a które na nowo wam przywraca Zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus!
o. Ryszard Iwanowski

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net