24.07 2016

Msza na Wodzie — dziękczynne czuwanie

Po raz dziewiąty spotkaliśmy się nad Jeziorem Głębokim w Niepoględziu by sprawując MSZĘ na WODZIE  złożyć Bogu dziękczynienie za dar świętego Jana Pawła II; 21 lipca 1964 roku ówczesny Bp Karol Wojtyła właśnie do tego miejsca dopłynął wraz z kajakową „rodzinką” podczas spływu Słupią.  W tym roku uroczystości miały szczególny wymiar łączności z diecezjalnymi obchodami Światowych Dni Młodzieży w Pelplinie (23.07.2016). W ten sposób włączyliśmy się w wielkie duchowe przygotowania do rozpoczynających się w Krakowie Światowych Dni Młodzieży podczas których obecny będzie papież Franciszek; będą to już trzydzieste pierwsze ŚDM które zapoczątkował w Kościele właśnie Jan Paweł II – papież Polak.

Ten szczególny wymiar duchowy tego wydarzenia jak zwykle dopełniła niepowtarzalna atmosfera „żywej świątyni” która przepięknie budowały jezioro, las i cała przyroda. Eucharystia i Słowo, które celebrował w tym roku o. DARIUSZ SZURKO franciszkanin pracujący w Kanadzie, były wyjątkowym pokarmem dla wszystkich zgromadzonych; było nas tym razem ponad siedemset pięćdziesiąt osób. Za obecność wszystkim podziękował ks. Proboszcz TADEUSZ RYBIŃSKI – bez wątpienia uroczystość ta celebrowana w parafii Budowo pięknie wpisała się w diecezjalne obchody sprawowane w tym dniu. Wartość indywidualnych przeżyć jakie dała ta uroczystość podkreśliła obecna pani wójt IWONA WARKOCKA.  

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy udali się w procesji światła do pomnika Jana Pawła II przed pałacem w Niepoględziu. Tutaj na wszystkich czekała grochówka i zabawa do późnych godzin nocnych, którą organizowała pani sołtys LIDIA CHRYSTOFIAK wraz ze STOWARZYSZENIEM SPERANDA.  

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w organizację Mszy na Wodzie składam naszym lokalnym wypożyczalniom kajaków: KAJAKI NA MAŁEJ, RKAJAKI, KAJAKI U MARIANA – Wasz wkład jest dobrym znakiem solidnego zaangażowania w życie lokalnej społeczności! Dziękuję również druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepoględziu za zabezpieczenie imprezy.

Za rok spotkamy się ponownie na dziesiątej już Mszy na Wodzie w sobotę 22 lipca o godzinie 17.00. Tak więc – DO ZOBACZENIA!

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net