17.10 2012

Serdecznie zapraszamy w sobotę 27 października 2012 roku do Niepoględzia na "HUBERTUS PRZED PAŁACEM W NIEPOGLĘDZIU"

Impreza nawiązuje do tradycji kultywowanej na naszych terenach przez miłośników koni i myśliwych, którzy spotykali się na wspólnym świętowaniu imienin swojego patrona Świętego Huberta.

 • O godzinie 11.00 rozpocznie się konkurs skoków w kategoriach mini LL, LL, i L.
 • O godzinie 14.30 rozpocznie się tradycyjna Gonitwa za Lisem

Zapraszają organizatorzy:

 • Stowarzyszenie SPERANDA
 • Klub Sportowy Dolina Speranda – sekcja jeździecka
 • Stajnia ScholaNostra w Niepoględziu

karta zgłoszenia

Regulamin Hubertusa przed pałącem w Niepoględziu

Termin.

Sobota 27 październik 2012r., godz. 09.00

Miejsce.

 • Konkurs skoków: Boisko-park  na terenie Społecznych Szkół im. Jana Pawła II w Niepoględziu.
 • Hubertus: pastwisko państwa Przybylskich w Niepoględziu.

Program.

 • Od 09.30 – odprawa techniczna
 • 10.00 – tworzenie list startowych
 • 11.00 – prezentacja zawodników – rozpoczęcie konkursu skoków
   – konkurs skoków klasy mini LL (50 cm)
   – konkurs skoków klasy LL (80 cm)
  – konkurs skoków klasy L (100 cm)
 • 14.00 - przemarsz uczestników Hubertusa na koniach przez Niepoględzie
 • 14.30 – rozpoczęcie pogoni za lisem
  - po zakończeniu gonitwy powrót do pałacu – poczęstunek dla uczestników imprezy i gości

Uwaga podane godz. są orientacyjne i mogą ulec zmianie!

4. Uczestnicy.

W imprezie mogą brać udział zawodnicy zarejestrowani i niezarejestrowani w PZJ/OZJ, nie posiadający żadnych licencji i klas sportowych.

Warunki uczestnictwa:

 a). dokonanie zgłoszenia, które powinno zawierać dane zawodnika i konia, kategorie wiekową oraz nazwę klubu lub miejscowości. Zgłoszenie nie może przekroczyć terminu podanego w propozycji zawodów czyli 27 października. Zgłoszenie należy przesłać na adres: speranda@niepogledzie.pl


b). posiadanie dokumentacji:

 • zawodnicy: dowód tożsamości, w przypadku juniorów (do 18 roku życia) - pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.
 • konie: paszport albo dokument potwierdzający wiek konia oraz jego dane, aktualne szczepienia, świadectwo weterynaryjne zgodne z obowiązującą ustawą.

c). posiadanie schludnego ubioru, obowiązkowo kask z trójpunktowym zapięciem.


d). zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub jakiegokolwiek środka odurzającego.


e). ubezpieczenia we własnym zakresie.

Postanowienia ogólne.

Hubertus przed pałacem w Niepoględziu rozgrywany jest w dwóch konkurencjach:
konkursie skoków oraz gonitwie za lisem (HUBERTUS).

a). Konkurs skoków rozgrywany jest w trzech klasach miniLL, LL i L.

miniLL - konkurs zwykły

W tym konkursie liczy się szybkość przejazdu i punkty karne. Błędy w przebiegu oceniane są następująco:

zrzutka -1pkt karny

1 odmowa -2 pkt karne

2 odmowa -4 pkt karne

3 odmowa -eliminacja

upadek jeźdźca lub konia -eliminacja

tempo 350 m/min

 

LL - konkurs zwykły

Błędy:

zrzutka 4 pkt karne

1 odmowa -4 pkt karne

2 odmowa -8 pkt karne

3 odmowa -eliminacja

upadek jeźdźca lub konia -eliminacja

L - zwykły

O klasyfikacji oprócz pkt karnych decyduje krótszy czas przejazdu

zrzutka 4 pkt karne

1 odmowa -4 pkt karne

2 odmowa -8 pkt karne

3 odmowa -eliminacja

upadek jeźdźca lub konia -eliminacja

Każdy zawodnik może startować na dowolnej ilości koni. Każdy przejazd jest sklasyfikowany oddzielnie.

b). Gonitwa za lisem -HUBERTUS. Po odbyciu się konkursu skoków zawodnicy w wyznaczonym czasie ustawiają się w kolumnie po 2 konie i stępem przejeżdżają uroczyście przez Niepoględzie. Następnie udają się do lasu w celu rozgrzania koni przed gonitwą. Podczas rozgrzewki w celu bezpieczeństwa uczestnicy jadą jeden za drugim. Po 15/30 min rozgrzewki zawodnicy wkraczają wyznaczonym przejazdem na pastwisko państwa Przybylskich. Obowiązuje bezkontaktowa (zawodnicy nie mogą złapać „lisa” - jeźdźca uciekającego z skórą lisa) gonitwa do wyznaczonego sygnału. Na terenie pastwiska, gdzie będzie odbywać się gonitwa, zostaną ustawione dla „lisa” w celu odpoczynku 3 bramki z wyjazdami na każdej z 4 ścian. „Lis” odpoczywa w bramkach dowolną ilość czasu. Wjechanie w teren bramki za „lisem” albo jakiekolwiek dotknięcie bramki przez uczestników Hubertusa (oprócz „lisa”) spowoduje jego dyskwalifikację.

Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który pierwszy złapie „lisa”.

6. Postanowienia dodatkowe.

Podczas zawodów bezwzględnie wszystkich obowiązuje jazda na koniu w kasku i odpowiednim ubiorze. Na rozprężalni z przeszkodami nie może przebywać więcej niż 5 koni. Norma czasu oraz plan parkuru zostanie podany bezpośrednio przed konkursem. Zawodnicy oglądając parkur muszą być ubrani w stroje jeździeckie. Obowiązkowy jest udział w momencie rozpoczęcia otwarcia zawodów. Wszelkie nagrody będą wręczane po wyjechaniu konno do dekoracji. Nieprzestrzeganie Kodeksu postępowania nad koniem, a także tego regulaminu grozi dyskwalifikacją. W przypadku dyskwalifikacji, a także innych zdarzeń  powodujących wcześniejsze ukończenie imprezy.

Organizator zapewnia zawodnikom parking, toalety, wyżywienie oraz opiekę medyczną.

7. Ustalanie list startowych.

Odbędzie się w sobotę 27 października 2012r. o godz. 10.00. Kolejność losowana jest na odprawie technicznej, zawodnicy dosiadający więcej niż jednego konia zawsze zostaną stosownie rozstawieni.

8. Odprawa techniczna.

Odbędzie się w sobotę 27 października 2010 r. o godzinie 9.30 - obecność obowiązkowa. Na odprawę należy zabrać wszystkie wymagane przez organizatorów dokumenty.

9. Nagrody wg propozycji.

Pula nagród wyniesie łącznie 2.500,00 zł + puchary za zwycięstwo

10. Organizator prosi o przestrzeganie przepisów BHP, a w szczególności PPOŻ.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, kradzieże i szkody powstałe w czasie transportu i trwania zawodów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz programie zawodów.

Informacja w czasie trwania Hubertusa:

Gospodarz Parkuru: o. Ryszard Iwanowski              602 772 725

Koordynatorzy imprezy: Patrycja Perzyna 605 083 855/ Tomasz Wójcik 782 816 522

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net