13.07 2013

Jaka szkoła - list do rodziców

Drodzy Rodzice!

– naszych przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej!

Zbliżamy się do zakończenia kolejnego roku szkolnego. Dla uczniów będzie to czas odpoczynku i regeneracji sił. Dla rodziców, nauczycieli i tych wszystkich, których praca składa się na budowanie codziennego życia szkoły – to czas przygotowania do kolejnego etapu kształcenia, edukacji i wychowania. Będzie więc łączyć nas myśl: za co kupić książki i inne przybory szkolne, które klasy odnowić i pomalować, jak zorganizować nowy 2013/2014 rok szkolny!

Pierwszoklasiści.

W trosce o dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, w minionym roku zorganizowaliśmy realizację programu klasy „0” w dwóch dwunastoosobowych grupach. Dzięki temu nasze przedszkolaki z rocznika 2006 – 2007 są przygotowane by pójść do I klasy! Jednak ich pierwszy rok w szkole podstawowej został zaplanowany zupełnie inaczej jak dotychczas; pobyt w szkole od 8.50 do 13.50, dojazd do szkoły z przedszkolakami, czas lekcji „bez dzwonków”, 20 minutowe bloki przedmiotowe oraz dużo czasu na naukę przez zabawę. Jesteśmy przekonani, że przygotowana przez naszą szkołę oferta dla pierwszaków jest wyjątkowa i uspokaja rodziców, często przerażonych wejściem ich pociech w szkolną rzeczywistość. 

Przedszkolaki.

Przedszkolaki będą pracowały w czterech grupach wiekowych: uczniowie rocznika 2008 będą realizować program klasy „0” przygotowujący do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej w dwóch czternastoosobowych grupach. Zapewni im to lepsze opanowanie materiału i większą gotowość do startu w życie pierwszaka. Dwie kolejne grupy to dzieci z rocznika 2009 oraz 2010 i młodsze. Mijający rok szkolny pokazał, że coraz więcej rodziców decyduje się na wczesny start edukacyjny swoich pociech. W naszym przedszkolu jest miejsce i właściwa opieka dla każdego dziecka. Cieszymy się, że oferta edukacji przedszkolnej z jaką wychodzimy w stronę mieszkańców naszego regionu jest dobrym impulsem do działania w tej dziedzinie dla władz samorządowych; tak jak w 2005 roku otwarcie przedszkola sprowokowało powstanie przedszkoli przy szkołach publicznych w Gminie Dębnica Kaszubska, tak w tym roku przyjęcie do Niepoględzia dzieci z Niedarzyna i Osiek zmusiło do działania władze Gminy Borzytuchom. Cieszymy się że powstanie przedszkole w Niedarzynie! Jednocześnie zapewniamy rodziców, że szanujemy prawo wyboru miejsca gdzie kształcić się będzie ich dziecko; nasze przedszkole zawsze pozostaje otwarte dla każdego dziecka.

Dobre wyniki. Efektywna współpraca.

Na tle regionalnych wyników egzaminu szóstoklasistów wypadliśmy nieźle; średnia naszej szkoły była wyższa od średniej gminy. Choć zróżnicowanie zdolności uczniów w poszczególnych klasach   jest czasami duże, to realizowany przez nas program indywidualizacji potrzeb każdego ucznia przynosi oczekiwane efekty. Taki system pracy, w połączeniu z intensywną opieką pedagoga, wsparciem specjalistów z lokalnych poradni oraz ścisłą współpracą ze specjalistami z trójmiasta, będziemy kontynuowali. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od placówek publicznych, nasza szkoła nie tylko aktywnie współdziała z rodzicami w diagnozowaniu problemów i potrzeb ucznia, ale także angażuje właściwe środki na realizację diagnostyki i terapii.  W ten sposób staramy się wypełniać naszą misję zgodnie z którą „w naszej szkole najważniejszy jest uczeń”.

Płynne przejście z etapu przedszkola do szkoły podstawowej a później do gimnazjum gwarantuje naszym uczniom spokojny i bezpieczny rozwój osobowości w znanym sobie środowisku, buduje i rozwija umiejętności społeczne oraz gwarantuje bezpieczeństwo w grupie, w której wszyscy znają się po imieniu. Ta rodzinna atmosfera naszej placówki doskonale odróżnia ją on szkół publicznych. Oczywiście nie wyklucza to wszystkich problemów wychowawczych czy sytuacji konfliktowych, ale znacznie je ogranicza i minimalizuje. Zawsze cieszy nas fakt, że absolwenci niepoględzkiego gimnazjum, opuszczając mury naszej szkoły nie tylko dostają się tam gdzie chcieli, ale kontynuują naukę na tym samym poziomie, dobrze integrują się z nowym środowiskiem i chętnie wracają do nas by dzielić się swoimi sukcesami lub szukać pomocy w ewentualnych trudnościach.

Choć finanse jakimi dysponuje nasza placówka nie mogą się nawet równać z o wiele większymi budżetami placówek publicznych to życie codzienne pokazuje że bardziej jak pieniądze – „zgoda buduje”. Zgodnie współdziałający zespół nauczycieli i pracowników naszej placówki potrafi niejednokrotnie zadziwić inicjatywą i bezinteresownym zaangażowaniem. Moim zdaniem taki sposób pracy personelu przekłada się na efekt wychowawczy i kształtuje uczniów.

Bezcenna pozostaje współpraca z rodzicami, którzy poprzez Radę Rodziców aktywnie kształtują życie szkoły. Dziękując za współpracę rodzicom, chcielibyśmy jednocześnie „pogrozić palcem” tym, którzy mało lub wcale nie angażują się w szkolną rzeczywistość; pozostając z boku, nie uczestnicząc w zebraniach czy wywiadówkach, nie interesując się własnym dzieckiem – stają się biernymi konsumentami pracy innych albo jak to czasami bywa – „szukającymi dziury w całym” krytykantami. Chcielibyśmy przypomnieć, że rodzice mają swoje prawa, ale i obowiązki; proces edukacyjno-wychowawczy bez udziału i zaangażowania rodziców zwykle prowadzi do porażki. 

Stały kontakt.

Od początku marca tego roku szkoła uruchomiła aplikację e-dziennik; jest ona dostępna dla wszystkich uczniów i rodziców poczynając od przedszkola, a na gimnazjum kończąc. Ta nowa forma bezpośredniego kontaktu ze szkołą, prowadzona w tym roku szkolnym eksperymentalnie, od września obowiązywać będzie już w pełni. Każdy z rodziców ma bezpośrednią możliwość, o każdej porze dnia, zapoznać się z bieżącymi ocenami swojego dziecka, sprawdzić nieobecności, kontrolować plan lekcji oraz sprawdzać bieżące i planowane wydarzenia w życiu klasy i szkoły. Ponadto e-dziennik zapewnia stały i bezpośredni kontakt nauczyciel-rodzic. Od 1 września br. kontakt poprzez platformę e-dziennik będzie obowiązkowym i podstawowym sposobem komunikacji ze szkołą dla wszystkich uczniów i rodziców przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Drodzy Rodzice!

W dobrej organizacji pracy szkoły potrzebny jest Wasz głos. Mamy nadzieję, że Wasze uwagi, spostrzeżenia i propozycje odnoszące się do różnych płaszczyzn życia  naszej placówki, pozwolą usprawnić i uczynić bardziej efektywną naszą codzienną pracę z Waszymi dziećmi. Zdajemy sobie sprawę, że każdy rok przynosi nowe wyzwania i nowe oczekiwania co do pracy naszych szkół i przedszkola. Mamy też pełną świadomość, że różne wydarzenia wokół nas potrafią czasami zasiać zamieszanie i niezdrowy ferment. Tym bardziej zwracamy uwagę wszystkim rodzicom naszych uczniów by otwarta i szczera współpraca ze szkołą była podstawą kreowania prawdziwego obrazu naszej pracy dla dobra wszystkich dzieci.

I na koniec – serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców by wspólnie z dziećmi dołączyć do zabawy podczas sobotniego Wielkiego Festynu Rodzinnego – 15 czerwca br. Także w tym dniu pozostajemy do Państwa dyspozycji – przy okazji tego spotkania również można z nami porozmawiać.

Dyrekcja

Joanna Wantoch Rekowska

o. Ryszard Iwanowski

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net