09.04 2014

Drodzy Rodzice!

 

           Zgodnie z nową ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku, dotyczącą rekrutacji do szkół i przedszkoli, są Państwo zobowiązani do podjęcia decyzji o wyborze placówki, do której będzie uczęszczało Państwa dziecko.

          Wychodząc naprzeciw rodzicom pragniemy przedstawić ofertę naszej placówki. Przedszkole w Niepoględziu oferuje dzieciom bezpłatne zajęcia edukacyjne, którą dodatkowo wzbogacają zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. Dodatkowym atutem jest praca w małych grupach, zapewniająca uwagę nauczyciela i indywidualizację procesu dydaktycznego. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz ich rozwojem edukacyjno-społecznym. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych do dyspozycji dzieci pozostaje ogromna sala zabaw, wyposażona w tematyczne kąciki zabaw,  nowe zabawki, klocki-bloki edukacyjne, trampolinę, mini-siłownię oraz sprzęt wspinaczkowy.

           Ponadto zapewniamy opiekę szkolnych specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa. Gabinety specjalistyczne w naszej placówce (logopedyczny, terapii pedagogicznej) wyposażone są w nowoczesne programy multimedialne do diagnozy oraz w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Rodzicom proponujemy bezpłatne porady, konsultacje, warsztaty z pedagogiem i psychologiem dotyczące rozwiązywania trudności wychowawczych, edukacyjnych bądź innych problemów występujących w rodzinie. Nasze przedszkole współpracuje ze specjalistycznymi placówkami w Słupsku i Gdańsku (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Tęcza”, Centrum Diagnozy i Terapii ADHD) gdzie można uzyskać dodatkową pomoc, diagnozę, poradę w przypadku wystąpienia trudności w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

           Szeroka oferta edukacyjna i terapeutyczna naszego Przedszkola ma na celu wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

           Zapewniamy bezpłatny, własny transport z miejscowości, w której mieszka dziecko do naszego Przedszkola. Dzieci podróżują bezpiecznie pod opieką pracownika placówki.

           Zapraszamy wszystkich Rodziców chcących powierzyć swoje pociechy pod opiekę naszego Przedszkola do zgłoszenia dziecka w sekretariacie naszej placówki do 15 kwietnia 2014 roku.

           W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 607066272 lub 602772725.

 

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net