20.04 2014

„Jezu, prowadź nas z krzyża do zmartwychwstania, naucz nas, że zło nie będzie miało ostatniego słowa, lecz miłość, miłosierdzie i przebaczenie”.

Papież Franciszek, Droga Krzyżowa 18.04.2014

 

            We wszystkich wydarzeniach naszego życia, trzeba umieć odnaleźć Miłość Boga! I może czasem w codziennej krzątaninie to trudne, to świąteczny czas Zmartwychwstania Pańskiego daje nam nową okazję by sobie o tej prawdziwej i trwałej obecności Zbawiciela przypomnieć.

            Życzę więc byśmy na nowo uwierzyli Miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą; wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”. I weźmy sobie na serio do serca słowa papieża Franciszka, że ostatnie słowo należy do Miłości, Miłosierdzia i Przebaczenia.

            Zdrowych i pełnych Bożej Mocy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

o. Ryszard Iwanowski

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net