24.03 2016

Pochyliły twarze ku ziemi (por.Łk 24, 5)

Kiedy niewiasty zobaczyły dwóch mężów w białych szatach przed pustym grobem Jezusa – przestraszyły się. Wobec nieznanego „pochyliły twarze ku ziemi”, jak opisuje to Ewangelista. Kiedy staniemy wobec Tajemnicy Zmartwychwstania pochylmy twarze ku ziemi – adorując odrzućmy jednak lęk i strach. Niech wzmocni się nasza wiara byśmy mogli przekraczać granice naszych niemożliwości. Z nadzieją odkrywajmy nowe horyzonty. Ciągle od nowa uczmy się Miłości rozpoznając Pana przy zwyczajnym łamaniu chleba z braćmi.

Niech Moc Zmartwychwstania Jezusa będzie dla nas wszystkich radością; w tej radości ogarniamy uczniów i absolwentów naszych szkół, drogich rodziców oraz całe Wasze rodziny, naszych Przyjaciół i mieszkańców naszych wsi. Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!    

Dyrekcja

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net