05.06 2018

Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Uczniowie naszego gimnazjum w miniony wtorek 5 czerwca reprezentowali Społeczną Szkołę          w Niepoględziu na XXVII  Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” organizowanym przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

 Tegoroczny tytuł konkursu brzmi: „Lasy - Zielony skarb Pomorza ”

Konkurs składał się z dwóch etapów wstępnego testu składającego się z 30 pytań w tym 10 pytań testującej naszą ogólną wiedze o Parku Krajobrazowym Dolina Słupi i 20 pytań dotyczącej między innymi siedlisk leśnych ,fauny i flory w nich występującej. Etap drugi to sprawdzenie naszej wiedzy praktycznej w rozpoznawania gatunków roślin charakterystycznych między innymi dla Łęgu Olsowo-Jesionowego , Boru Bagiennego i wielu innych . Konkurs poprzedziły niezwykle ciekawe warsztaty terenowe prowadzone przez pracowników parku, które odbyły się w pobliżu naszej szkoły na terenie rezerwatu „Dolina Huczka”. Na warsztatach uzyskaliśmy bardzo przydatną wiedzę o czym przekonaliśmy się podczas części teoretycznej konkursu. Po trudnych zmaganiach i wytężaniu naszych młodych umysłów , Karol zmagał się w dogrywce w walce o pierwsze miejsce z uczennicą bytowskiego gimnazjum.

Konkurs miał charakter powiatowy, wzięło w nim udział 10 szkół z dwóch powiatów słupskiego i bytowskiego. W podsumowaniu Karol Borodziuk zajął II miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Natomiast nasza 3 osobowa drużyna w składzie Marta, Jakub i Karol zajęła jako szkoła miejsce III.

Gratulujemy

Barbara Zdyb

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net