08.09 2022

BIERZEMY UDZIAŁ W PROJEKCIE

„ ZDROWA KLASA”

 

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny,  którego celem jest poprawa  stanu odżywienia dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem naszej misji jest aktywowanie szkół, rodziców oraz opiekunów do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. W realizowanym  przez nas projekcie zajmujemy się wdrażaniem  zaawansowanych  narzędzi badawczych, opracowywaniem  szczegółowych  raportów a także szeroko zakrojonymi działaniami edukacyjnymi.

Za bezpośredni kontakt ze szkołami i realizację  praktyczną  poszczególnych  etapów  tego projektu odpowiadają dietetycy, którzy docierają z tym  projektem  do szkoły.

 

Copyright © 2002 - 2016 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net